CHÍNH SÁCH KHI MUA DỰ ÁN KN PARADISE CAM RANH

Chủ đầu tư KN Paradise Cam Ranh mang đến cho khách hàng hình thức thanh toán hết sức linh hoạt nhằm giúp cho khách hàng có cơ hội được sử hữu dự án trong mơ như:

  • Khách hàng đạt chỗ dự án khoảng 50-100 triệu đồng
  • Khách hàng chuyển cọc từ 50-100 triệu đồng không hoàn lại trong khoảng thời gian từ 05/08/2018
  • Kí hợp đồng 25 giá trị sản phẩm sau 7 ngày chuyển cọc
  • Khách hàng tiếp tục thanh toán theo tiến độ trên hợp đồng từ 1-1,5 năm.

Ngoài ra để nhận thông tin mới nhất thì xin hãy để lại thông tin để chúng tôi có thể gửi thông tin chi tiết hơn.